RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Az adózó azonosítójele:

Az adózó neve :

Az adózó postai
levelezési címe:

 
külföldi
cím
 
______________ ország
                 
___________ város/
község
________________ közterület
neve
 
____________ közterület
jellege
 
_____ hsz.  ___ ép.  ___ lépcsőház  ___ em.  ___ ajtó 

Az adózó elektronikus levelezési címe:_____________________________________

Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék. A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
 


Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot ne töltse ki.

Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.A kedvezményezett adószáma:

1 8 4 8 1 8 6 2 - 1 - 0 7

A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2017. január 1-jétől a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
A kedvezményezett technikai száma, neve:

 ______________________________________________________
Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett javára kíván rendelkezni.